Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phạm Hiến tử”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Phạm Hiến tử''' có thể là:
* [[Xuân Thu]] [[Tấn (nước)|Tấn quốc]] Hầu yêm [[Sỹ Phú (Đại phu)|Phạm Hiến tử]] Sĩ Phú
* [[Xuân Thu]] [[Tấn (nước)|Tấn quốc]] Khanh đại phu [[Sĩ Ưởng|Phạm Hiến tử]] Sĩ Ưởng