Khác biệt giữa các bản “Sobekemsaf I”

Trang mới: “{{Infobox pharaoh|Name=Sobekemsaf I|Alt_name=|Image=RedGraniteStatueOfSobkemsafI(Detail)-BritishMuseum-August19-08.jpg|Caption=Bức tượng bằng Đá hoa c…”
(Trang mới: “{{Infobox pharaoh|Name=Sobekemsaf I|Alt_name=|Image=RedGraniteStatueOfSobkemsafI(Detail)-BritishMuseum-August19-08.jpg|Caption=Bức tượng bằng Đá hoa c…”)
(Không có sự khác biệt)
166

lần sửa đổi