Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nghè Xuân Phả”

Trang mới: “{{đang viết}} '''Nghè Xuân Phả''' là công trình đình Làng Xuân Phả, xã Thọ Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Đây là nơi d…”
(Trang mới: “{{đang viết}} '''Nghè Xuân Phả''' là công trình đình Làng Xuân Phả, xã Thọ Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Đây là nơi d…”)
(Không có sự khác biệt)