Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nghè Xuân Phả”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Sách “Thanh Hóa chư thần lục” thời Nguyễn ghi về sự tích vị thần “Đại Hải Long Vương” được thờ trong Nghè Đệ Nhất như sau: “Triều nhà Đinh, vào năm Mậu Thân (968) một hôm nhân dân bỗng nghe ngoài sông lớn sóng gió nổi lên dữ dội và nghe giữa sông có tiếng huyên náo. Dân xã bèn ra xem thì thấy bãi đất bằng ở cạnh sông bỗng thành một vực lớn mầu nước lặng trong, có một con rắn lớn nổi lên ở mặt nước, và rồi bỗng biến thành một tòa miếu, tường ngói nguy nga. Nhân dân hai xã sợ hãi bèn sắm lễ vật tế cáo, được thần báo cho tên hiệu trên và lập đền thờ. Các triều đại đều có phong tặng”. Quy mô kiến trúc ngôi nghè gồm: tiền đường (5 gian), chính tẩm (3 gian), có tả vu, hữu vu, nghinh môn kiến trúc theo kiểu chồng diêm 3 tầng. Có bái đường rộng. Nghè là nơi tổ chức hội làng.<ref>[http://mientrung.vanhien.vn/tham-dam-van-hoa-lang-xuan-pha.html THẤM ĐẪM VĂN HÓA LÀNG XUÂN PHẢ]</ref>
 
Ngày nay, ở xã Thọ Tân, [[Triệu Sơn]], Thanh Hóa còn đền thờ Vua [[Đinh Tiên Hoàng]] và những ghi chép về nguồn gốc hình thành Trò Xuân Phả <ref>[http://trieuson.gov.vn/web/trang-chu/di-tich-le-hoi/di-tich-cap-tinh/den-tho-vua-dinh-tien-hoang-xa-tho-tan.html Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng - Xã Thọ Tân]</ref> như sau: Khi giang sơn Đại Cồ Việt thống nhất, các bộ tộc và các nước lân bang mang lễ vật triều cúng và ca vũ mừng nhà vua lên ngôi... Tưởng nhớ đến công lao người đã âm phù thắng trận, Vua Đinh Tiên Hoàng đã truyền đem toàn bộ cống phẩm và trò diễn đến đền thờ Đại Hải Long Vương mà không lưu lại ở [[kinh đô Hoa Lư]]. Vua lại giao cho bà [[Hoàng hậu nhà Đinh|hoàng hậu Nguyệt Nương]] quê ở [[Hà Nam]] chủ trì việc này. Bà xuất thân vốn là một ca vũ cung đình, đã tiếp thu các điệu múa của các nước lân bang và huấn luyện thành đội múa hàng, hàng năm cứ đến ngày 10-2 âm lịch, bà trực tiếp hướng dẫn đội múa đến biểu diễn tại đền thờ thần Đại Hải Long Vương. Về sau dân làng Xuân Phả xin bà truyền bá điệu múa ấy cho dân làng tự tập, tự diễn, từ đấy trở đi điệu múa cũng có tên là múa Xuân Phả (hay còn gọi là Ngũ quốc lân bang đồ cống tiến) và được các thế hệ người dân lưu truyền đến ngày nay, trở thành một sinh hoạt văn hóa độc đáo ở Xứ Thanh.
 
Tháng 10/2016, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Việt Nam đã chính thức công nhận Trò Xuân Phả (xã Xuân Trường, huyện [[Thọ Xuân]], tỉnh [[Thanh Hóa]]) là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.<ref>[http://suckhoedoisong.vn/tro-xuan-pha-chuyen-bay-gio-moi-ke-n123954.html Trò Xuân Phả chuyện bây giờ mới kể]</ref>
 
==Trò Xuân Phả==
Trò Xuân Phả là các trò diễn dân gian mô tả cảnh năm phương đến chầu, đem những tiết mục múa hát đặc sắc của quốc gia họ để chúc mừng Hoàng đế nước Việt xưa. Trò Xuân Phả được hình thành và phát triển qua hàng nghìn năm để trở thành một tổ hợp múa dân gian đặc sắc, độc nhất vô nhị chỉ tồn tại ở làng Xuân Phả nay thuộc xã [[Xuân Trường, Thọ Xuân|Xuân Trường]], huyện [[Thọ Xuân]], tỉnh [[Thanh Hóa]]. TXP gồm có 5 điệu múa rất đặc biệt với tên gọi ''Hoa Lang'', ''Tú Huần'' (Lục Hồn Nhung), ''Ai Lao'', ''Ngô Quốc'' và ''Xiêm Thành'' (Chiêm Thành). Trò Xuân Phả thường diễn ra vào các ngày 10 từ đến 12 tháng 2 âm lịch hàng năm.<ref>[http://baothanhhoa.vn/vn/van-hoa/n103909/Doc-dao-tro-Xuan-Pha Độc đáo trò Xuân Phả]</ref>
 
Ngày nay, ở xã Thọ Tân, [[Triệu Sơn]], Thanh Hóa còn đền thờ Vua [[Đinh Tiên Hoàng]] và những ghi chép về nguồn gốc hình thành Trò Xuân Phả <ref>[http://trieuson.gov.vn/web/trang-chu/di-tich-le-hoi/di-tich-cap-tinh/den-tho-vua-dinh-tien-hoang-xa-tho-tan.html Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng - Xã Thọ Tân]</ref> như sau: Khi giang sơn Đại Cồ Việt thống nhất, các bộ tộc và các nước lân bang mang lễ vật triều cúng và ca vũ mừng nhà vua lên ngôi... Tưởng nhớ đến công lao người đã âm phù thắng trận, Vua Đinh Tiên Hoàng đã truyền đem toàn bộ cống phẩm và trò diễn đến đền thờ Đại Hải Long Vương mà không lưu lại ở [[kinh đô Hoa Lư]]. Vua lại giao cho bà [[Hoàng hậu nhà Đinh|hoàng hậu Nguyệt Nương]] quê ở [[Hà Nam]] chủ trì việc này. Bà xuất thân vốn là một ca vũ cung đình, đã tiếp thu các điệu múa của các nước lân bang và huấn luyện thành đội múa hàng, hàng năm cứ đến ngày 10-2 âm lịch, bà trực tiếp hướng dẫn đội múa đến biểu diễn tại đền thờ thần Đại Hải Long Vương. Về sau dân làng Xuân Phả xin bà truyền bá điệu múa ấy cho dân làng tự tập, tự diễn, từ đấy trở đi điệu múa cũng có tên là múa Xuân Phả (hay còn gọi là Ngũ quốc lân bang đồ cống tiến) và được các thế hệ người dân lưu truyền đến ngày nay, trở thành một sinh hoạt văn hóa độc đáo ở Xứ Thanh.
 
Tháng 10/2016, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Việt Nam đã chính thức công nhận Trò Xuân Phả (xã Xuân Trường, huyện [[Thọ Xuân]], tỉnh [[Thanh Hóa]]) là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.<ref>[http://suckhoedoisong.vn/tro-xuan-pha-chuyen-bay-gio-moi-ke-n123954.html Trò Xuân Phả chuyện bây giờ mới kể]</ref>
 
==Xem thêm==