Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nghè Xuân Phả”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{đang viết}}
 
'''Nghè Xuân Phả''' là công trình đình làng Xuân Phả, xã Thọ Trường, huyện [[Thọ Xuân]], tỉnh [[Thanh Hóa]]. Nghè Xuân Phả hiện nay thờ 2 vị thần là Đại Hải Long Vương và [[Hoàng hậu nhà Đinh]] Dương Nguyệt Nương, người có công truyền dạy Trò Xuân Phả để dân làng lưu truyền tạiđến đây hàng nămnay.<ref>[http://www.hodinhvietnam.com/threads/4244/ Giải mã liên hệ giữa điệu Múa Xuân Phả và Đền Thờ Vua Đinh Xứ Thanh]</ref> Đây là nơi diễn ra lễ hội làng hàng năm với [[Trò Xuân Phả]] nổi tiếng, đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghè Xuân Phả đã có từ thời Vua [[Đinh Tiên Hoàng]], vào thời kỳ cải cách ruộng đất 1953 - 1954, miếu đã bị đốt cháy. Công trình Nghè Xuân Phả mới được dựng lại năm 2011, vào dịp đầu xuân 10/2 âm lịch hàng năm, năm làng Xuân Phả mở trại hội, vẫn theo lệnh Vua dâng các tích [[trò Xuân Phả]] lên ngài Chúa đất Đại Hải Long Vương.
 
==Lịch sử hình thành==
Nghè Xuân Phả tồn tại từ thời [[nhà Đinh]]<ref>[http://www.vanhoadoisong.vn/news/index.php?&strurl=89146 Vị thế của Quốc gia Đại Việt qua Trò Xuân Phả]</ref>. Truyền thuyết địa phương kể lại rằng, khi tiến quân vào Ái Châu đánh dẹp sứ quân [[Ngô Xương Xí]], [[Đinh Bộ Lĩnh]] sai sứ giả đi khắp nơi cầu bách linh, bách tính và hiền tài cùng nhau đứng lên đánh giặc cứu nước. Khi sứ giả đi đến bờ [[sông Chu]] thì gặp giông tố phải trú lại trong Nghè Xuân Phả. Đến đêm, thần Thành hoàng làng Xuân Phả báo mộng về cách phá giặc, sứ giả vội về bẩm cáo lại với nhà Vua. Vua thấy kế hay nên làm theo và quả nhiên thắng trận. Để tỏ lòng biết ơn Thành hoàng làng Xuân Phả, nhà Vua đã phong tặng tước vương gọi là Đại Hải Long Vương. Nhà vua còn ban thưởng cho dân làng Xuân Phả 5 điệu múa trò để hàng năm dâng lên Thành hoàng trong ngày hội làng. Có thể khẳng định rằng TXP là vũ điệu dân gian giành riêng cho Đại Hải Long Vương thành hoàng làng Xuân Phả''.
 
==Các vị thần==
Trong Nghè Xuân Phả có tượng thờ 2 vị thần là Đại Hải Long Vương và [[Hoàng hậu nhà Đinh|Hoàng hậu Dương Nguyệt Nương]].
 
Sách “Thanh Hóa chư thần lục” thời Nguyễn ghi về sự tích vị thần “Đại Hải Long Vương” được thờ trong Nghè Đệ Nhất như sau: “Triều nhà Đinh, vào năm Mậu Thân (968) một hôm nhân dân bỗng nghe ngoài sông lớn sóng gió nổi lên dữ dội và nghe giữa sông có tiếng huyên náo. Dân xã bèn ra xem thì thấy bãi đất bằng ở cạnh sông bỗng thành một vực lớn mầu nước lặng trong, có một con rắn lớn nổi lên ở mặt nước, và rồi bỗng biến thành một tòa miếu, tường ngói nguy nga. Nhân dân hai xã sợ hãi bèn sắm lễ vật tế cáo, được thần báo cho tên hiệu trên và lập đền thờ. Các triều đại đều có phong tặng”. Quy mô kiến trúc ngôi nghè gồm: tiền đường (5 gian), chính tẩm (3 gian), có tả vu, hữu vu, nghinh môn kiến trúc theo kiểu chồng diêm 3 tầng. Có bái đường rộng. Nghè là nơi tổ chức hội làng.<ref>[http://mientrung.vanhien.vn/tham-dam-van-hoa-lang-xuan-pha.html THẤM ĐẪM VĂN HÓA LÀNG XUÂN PHẢ]</ref>