Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nghè Xuân Phả”

 
==Lịch sử hình thành==
Nghè Xuân Phả tồn tại từ thời [[nhà Đinh]]<ref>[http://www.vanhoadoisong.vn/news/index.php?&strurl=89146 Vị thế của Quốc gia Đại Việt qua Trò Xuân Phả]</ref>. Truyền thuyết địa phương kể lại rằng, khi tiến quân vào Ái Châu đánh dẹp sứ quân [[Ngô Xương Xí]], [[Đinh Bộ Lĩnh]] sai sứ giả đi khắp nơi cầu bách linh, bách tính và hiền tài cùng nhau đứng lên đánh giặc cứu nước. Khi sứ giả đi đến bờ [[sông Chu]] thì gặp giông tố phải trú lại trong Nghè Xuân Phả. Đến đêm, thần Thành hoàng làng Xuân Phả báo mộng về cách phá giặc, sứ giả vội về bẩm cáo lại với nhà Vua. Vua thấy kế hay nên làm theo và quả nhiên thắng trận. Để tỏ lòng biết ơn Thành hoàng làng Xuân Phả, nhà Vua đã phong tặng tước vương gọi là Đại Hải Long Vương. Nhà vua còn sai Hoàng hậu Nguyệt Nương ban thưởng cho dân làng Xuân Phả 5 điệu múa trò để hàng năm dâng lên Thành hoàng trong ngày hội làng. Có thể khẳng định rằng TXP[[Trò Xuân Phả]] là vũ điệu dân gian giành riêng cho Đại Hải Long Vương thành hoàng làng Xuân Phả''.
 
==Các vị thần==