Khác biệt giữa các bản “Nghè Xuân Phả”

không có tóm lược sửa đổi
{{đang viết}}
 
'''Nghè Xuân Phả''' là công trình đình làng Xuân Phả, xã Thọ Trường, huyện [[Thọ Xuân]], tỉnh [[Thanh Hóa]]. Nghè Xuân Phả hiện nay thờ 2 vị thần là Đại Hải Long Vương và [[Hoàng hậu nhà Đinh]] Dương Nguyệt Nương, người có công truyền dạy Trò Xuân Phả để dân làng lưu truyền đến nay.<ref>[http://www.hodinhvietnam.com/threads/4244/ Giải mã liên hệ giữa điệu Múa Xuân Phả và Đền Thờ Vua Đinh Xứ Thanh]</ref> Đây là nơi diễn ra lễ hội làng hàng năm với [[Trò Xuân Phả]] nổi tiếng, đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghè Xuân Phả đã có từ thời Vua [[Đinh Tiên Hoàng]], vào thời kỳ cải cách ruộng đất 1953 - 1954, miếu đã bị đốt cháy. Công trình Nghè Xuân Phả mới được dựng lại năm 2011, vào dịp đầu xuân 10/2 âm lịch hàng năm, năm làng Xuân Phả mở trại hội, vẫn theo lệnh Vua dâng các tích [[trò Xuân Phả]] lên ngài Chúa đất Đại Hải Long Vương.