Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huệ tử”

*[[Xuân Thu]] [[Trịnh (nước)|Trịnh quốc]] Tư mã [[Công Tử Phát|Quốc Huệ tử]]
*[[Xuân Thu]] [[Tề (nước)|Tề quốc]] Đại phu [[Quốc Hạ|Quốc Huệ tử]]
*[[Xuân Thu]] [[Vệ (nước)|Vệ quốc]] Quý tộc [[Cơ Lan|Tư Khấu Huệ tử]] (có thụy hiệu khác là [[Huệ Thúc]], thường gọi Huệ thúc Lan)
 
==Xem thêm==