Khác biệt giữa các bản “Đoàn Trí Hưng”

n
Đã lùi lại sửa đổi 36624185 của Kigare (thảo luận)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (Đã lùi lại sửa đổi 36624185 của Kigare (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
| organisations = [[Đại Lý]]
| teachers =
| students = Chu Dongshan,<br>Zhang Shaoshou,<br>Võ Tam Thông,<br>Chu Tử Liễu,<br>[[Từ Ân (Cừu Thiên Nhận]])
| qinggong =
| neigong = Tiên Thiên Công,<br>Vài phép trong ''[[Cửu âm chân kinh]]''