Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huệ tử”

*[[Xuân Thu]] [[Vệ (nước)|Vệ quốc]] Quý tộc [[Cơ Lan (nước Vệ)|Tư Khấu Huệ tử]] (có thụy hiệu khác là [[Huệ Thúc]], thường gọi Huệ thúc Lan)
*[[Xuân Thu]] [[Vệ (nước)|Vệ quốc]] Khanh đại phu [[Nịnh Thực|Nịnh Huệ tử]]
*[[Xuân Thu]] [[Lỗ (nước)|Lỗ quốc]] Đại phu kiêm Sĩ sư quan [[Liễu Hạ Huệ|Triển Huệ tử]]
 
==Xem thêm==