Khác biệt giữa các bản “Đây thôn Vĩ Dạ”

Bài thơ này cũng là một nguồn cảm hứng cho nhiều nhà thơ đời sau sáng tác thơ văn về thôn Vỹ và [[Huế]], như bài ''Thương về miền Trung'' ([[Duy Khánh]])''.''
 
==Thôn Vỹ hiện nay ==
{{chính|Vĩ Dạ}}
<gallery>
Người dùng vô danh