Khác biệt giữa các bản “Bệnh viện Trung ương Quân đội 108”

==Tổ chức chính quyền==
===Ban Giám đốc===
*Giám đốc: [[ThiếuTrung tướng]] GS.TS. [[Mai Hồng Bàng]]
*Chính uỷ: [[Trung tướng]] PGS.TS [[Lê Thu Hà]]
*Phó giám đốc Kế hoạch Tổng hợp: Đại tá PGS.TS [[Lê Hữu Song]]
161

lần sửa đổi