Khác biệt giữa các bản “Nghịch từ”

n
Thêm thông tin
n (Sửa lặt vặt nhỏ)
n (Thêm thông tin)
{{Underlinked|date=tháng 11 năm 2016}}
 
Các chất '''nghịch từ''' là các chất không có mômen từ (tổng vecto từ quỹ đạo và từ spin của toàn bộ điện tử bằng 0).Đươ KhingKcong đặt vàohho từaicu trườnga ngoàicađcvchâ trongtànghi cácchotư tla ờmô tnđươ nggthă ng co nhê gsô ogo càâm, hay đô itư thâ mtcu archâ tonghi chntư gmang gia tri câm. ác phân tử sẽ xuất hiện dòng điện phụ và tạo ra từ trường phụ ngược chiều từ trường ngoài theo xu hướng cảm ứng điện từ (hiệu ứng vật lý lượng tử). Cho nên chất liệu nào cũng phát sinh nghịch từ khi từ trương tác dụng nhưng trong đa số chất liệu hiệu ứng nghịch từ rất nhỏ và khó phá hiện. Chỉ trong chất siêu dẫn điện có hiệu ứng này rất mạnh.
 
Do đó độ thẩm điện môi của môi trường ''μ'' < 1, độ từ cảm ''χ'' < 0.
2

lần sửa đổi