Khác biệt giữa các bản “Bộ Giao thông Vận tải (Việt Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| từ = 26 tháng 10 năm 2017
| bổ nhiệm bởi =
| nhiệm kỳ = 5 năm
| thành lập = 2 tháng 08, 1945
| bộ trưởng đầu tiên = [[Đào Trọng Kim]]
| thứ trưởng = [[Nguyễn Ngọc Đông]]<br>[[Nguyễn Văn Công]]<br>[[Lê Đình Thọ]]<br>[[Nguyễn Nhật]]
| địa chỉ = 80 Trần Hưng Đạo, quận [[Hoàn Kiếm]], [[Hà Nội]]
| điện thoại = (024) 39413201<br>(024) 39424015
| fax = (024) 39423291<br>(024) 39422386
| email =
| web = {{URL|www.mt.gov.vn}}
}}
 
'''Bộ Giao thông Vận tải''' là cơ quan của [[Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam]], thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về [[giao thông]] vận tải [[đường giao thông|đường bộ]], [[đường ray|đường sắt]], [[đường sông]], [[hàng hải]] và [[hàng không]] trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc [[Bộ]] quản lý theo quy định của pháp luật.<ref>{{Chú thích web|url=http://www.mt.gov.vn|title=Trang chủ Bộ GTVT}}</ref>
 
Trụ sở của Bộ đặt tại số 80, phố Trần Hưng Đạo, [[Hà Nội]].
 
== Lịch sử ==