Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Chính trị Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
**[[Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam|Bộ Chính trị]]: 19 ủy viên
**[[Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Bí thư]]
***Thường trực Ban Bí thư: [[Đinh Thế Huynh]]; <br>[[Trần Quốc Vượng (chính khách)|Trần Quốc Vượng]] (tạm quyền trong thời gian ông [[Đinh Thế Huynh]] chữa bệnh)
**[[Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ủy ban Kiểm tra Trung ương]]
***Chủ nhiệm: [[Trần Quốc Vượng (chính khách)|Trần Quốc Vượng]]
**[[Tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam|Đảng bộ trực thuộc]]
***[[Quân ủy Trung ương (Việt Nam)|Quân ủy Trung ương]]: [[Nguyễn Phú Trọng]]