Khác biệt giữa các bản “Khiết Đan”

n
n
 
== Lịch sử ==
=== Hình thành và phát triển ===
Từ các giả thuyết trên đã dẫn đến những giả thuyết khác biệt về sự hình thành của dân tộc Khiết Đan<ref>[http://www.hanmong.or.kr/Notice/download.asp?Key=72 Status of Research and Research Direction of Khitan Studies]</ref>. Phổ biến nhất là người Khiết Đan vốn xuất phát từ tộc [[Tiên Ti]], sau đó hình thành như một bộ lạc nhánh của tộc [[Khố Mặc Hề]] (''Kumo Xi''), sinh sống ở lưu vực [[sông Hoàng Thủy]] thuộc thượng du [[sông Liêu]] (ngày nay là [[sông Tây Thích Mục Luân]] của vùng [[Nội Mông]]). Đến năm [[388]], họ phát triển hùng mạnh và chinh phục các bộ lạc xung quanh. Cùng với sự phát triển của tộc [[Tiên Ti]] trở thành vương triều [[Bắc Ngụy]], kiểm soát miền Bắc Trung Quốc, tộc Khiết Đan cũng trở nên hùng mạnh và được ghi nhận lần đầu trong lịch sử.<ref>Xu Elina-Qian 2005, p.258</ref>
 
=== Thời kỳ liên minh bộ lạc ===