Khác biệt giữa các bản “Hà Trung”

Năm [[Gia Long]] thứ 3, Tống Sơn được gọi là quý huyện, Gia Miêu được gọi là quý hương. Về sau, huyện Tống Sơn được đổi thành phủ Hà Trung.
 
Sau năm 1945, phủ Hà Trung được đổi thành huyện Hà Trung, gồm 2510 xã: Hà Bắc, HàHòa Bình, Hà Châu, Hà Đông, Hà Dương, HàHoạt Giang, Lĩnh HảiToại, Lĩnh LaiTrang, Long LâmKhê, Hà Lan, Hà Lĩnh, Hà Long, Hà Ngọc, Hà NinhÂu, Hà Phong, Hà Phú, Hà Sơn, Hà Tân, Hà Thái, Hà Thanh, Hà Tiến, Thái ToạiLai, Tống VânGiang, Yên Vinh, Hà YênSơn.
 
Năm [[1954]], giải thể 10 xã hiện hữu, thay thế bằng 25 xã, lấy chữ "Hà" làm chữ đầu: Hà Bắc, Hà Bình, Hà Châu, Hà Đông, Hà Dương, Hà Giang, Hà Hải, Hà Lai, Hà Lâm, Hà Lan, Hà Lĩnh, Hà Long, Hà Ngọc, Hà Ninh, Hà Phong, Hà Phú, Hà Sơn, Hà Tân, Hà Thái, Hà Thanh, Hà Tiến, Hà Toại, Hà Vân, Hà Vinh, Hà Yên.
 
Năm [[1967]], thành lập thị trấn nông trường Hà Trung.
Người dùng vô danh