Khác biệt giữa các bản “Trận Marathon”

n
* J. Poolos, [http://books.google.com.vn/books?id=K0EZK08VGXEC&printsec=frontcover&dq=%22Darius#v=onepage&q&f=false ''Darius the Great''], Infobase Publishing, 2008. ISBN 0791096335.
* Dennis Abrams, [http://books.google.com.vn/books?id=r3ylSuosX-MC&printsec=frontcover&dq=%22Xerxes#v=onepage&q&f=false ''Xerxes''], Infobase Publishing, 2008. ISBN 0791096025.
* Samuel Willard Crompton, [http://books.google.com.vn/books?id=7eHkHkE4o9YC&pg=PA31&dq=%22Darius#v=onepage&q=%22Darius&f=false ''Alexander the Great''], Infobase Publishing, 2003. ISBN 0791072193.
 
== Liên kết ngoài ==