Khác biệt giữa các bản “Ban Cán sự Đảng Ngoài nước Đảng Cộng sản Việt Nam”

== Chú thích ==
{{reflist}}
== Tham khảo ==
*{{cite web
|url=http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30583&cn_id=38768
|title=Kỷ niệm 45 năm Ban Cán sự Đảng ngoài nước
|author=Thu Nga
|publisher=Tạp chí Xây dựng Đảng
|date=2006-07-03
|accessdate=2010-12-24
}}
== Liên kết ngoài ==
[[Thể loại:Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]]
51.048

lần sửa đổi