Khác biệt giữa các bản “Ban Cán sự Đảng Ngoài nước Đảng Cộng sản Việt Nam”

thamkhảo phần lớn ở trang cpv chứ không phải tạpchí xây dựng Đảng nên để riêng
(thamkhảo phần lớn ở trang cpv chứ không phải tạpchí xây dựng Đảng nên để riêng)
== Tham khảo ==
*{{cite web
|url=http://www.xaydungdangcpv.org.vn/Homecpv/PrintStoryModules/News/NewsDetail.aspx?distributionco_id=48930583&printcn_id=true38768
|title=Kỷ niệm 45 năm Ban Cán sự Đảng ngoàiNgoài nước
|author=THU NGA
|publisher=TạpBáo chíđiện Xây dựngtử Đảng Cộng sản Việt Nam
|date=3/7/2006-08-24
|accessdate=2010-12-24
}}
 
== Chú thích ==
{{reflist}}