Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ban Cán sự Đảng Ngoài nước Đảng Cộng sản Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Ban Cán sự Đảng Ngoài nước''' nay là '''Đảng ủy Ngoài nước'''; là cơ quan phụ trách công tác Đảng đối với các tổ chức Đảng và đảng viên ở ngoài nước. Ban là cơ quan tham mưu của [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Chấp hành Trung ương]] mà trực tiếp và thường xuyên là [[Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Bộ Chính trị]], [[Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Bí thư]] về chủ trương và giải pháp lớn đối với công tác đảng, công tác quần chúng ở ngoài nước; đồng thời là một cấp uỷ được Ban Bí thư uỷ nhiệm chỉ đạo và quản lý các tổ chức đảng, các đảng bộ và đảng viên ở ngoài nước. Ban Cán sự Đảng Ngoài nước thành lập vào ngày [[31 tháng 3]] năm [[1961]].<ref>{{cite news
|url=http://www.xaydungdang.org.vn/Home/PrintStory.aspx?distribution=489&print=true
|title=Kỷ niệm 45 năm Ban Cán sự Đảng ngoài nước
51.048

lần sửa đổi