Khác biệt giữa các bản “Ban Cán sự Đảng Ngoài nước Đảng Cộng sản Việt Nam”

 
== Nhân sự qua các thời kỳ ==
;Tại thời điểm 24 tháng 8 năm [[2006]],: nhân sự của Ban Cán sự Đảng Ngoài nước như sau:<ref>{{cite web
|url=http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30583&cn_id=38768
|title=Ban Cán sự Đảng Ngoài nước
|accessdate=2010-12-24
}}</ref>
 
#[[Đào Ngọc Dung]] - Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Chấp hành Trung ương Đảng]], Trưởng ban, Bí thư
#[[Phạm Sỹ Tam]] - Phó Trưởng ban Thường trực, Phó Bí thư
#[[Nguyễn Văn Hán]] - Phó Trưởng ban, Phó Bí thư
Các đơn vị trong Ban:
 
*Văn phòng:
:Chánh Văn phòng: Trương Mạnh Sơn
:Phó Văn phòng: Đặng Văn Cần
 
*Vụ Tổ chức:
:Vụ trưởng: Đặng Hữu Trung
:Phó vụ trưởng: Nguyễn Thị Dung, Lê Công Bằng, Trần Văn Nhỏ
 
*Vụ nghiên cứu tổng hợp:
:Vụ trưởng: Nguyễn Văn Ký
:Phó vụ trưởng: Nguyễn Xuân Định, Phan Ý Nhi
 
*Vụ Tuyên huấn – Dân vận:
:Vụ trưởng: Thái Chí Thanh
51.048

lần sửa đổi