Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ban Cán sự Đảng Ngoài nước Đảng Cộng sản Việt Nam”

 
== Nhân sự qua các thời kỳ ==
;Tại thời điểm 24 tháng 8 năm [[2006]]: <ref>{{cite web
|url=http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30583&cn_id=38768
|title=Ban Cán sự Đảng Ngoài nước
|publisher=Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
|date=2006-08-24
|accessdate=2010-12-24
}}</ref>
#[[Đào Ngọc Dung]] - Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Chấp hành Trung ương Đảng]], Trưởng ban, Bí thư
#[[Phạm Sỹ Tam]] - Phó Trưởng ban Thường trực, Phó Bí thư
:Vụ trưởng: Thái Chí Thanh
*Uỷ ban Kiểm tra:
:Quyền Vụ trưởng: Phạm Hồng Sơn <ref>{{cite web
|url=http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30583&cn_id=38768
|title=Ban Cán sự Đảng Ngoài nước
|publisher=Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
|date=2006-08-24
|accessdate=2010-12-24
}}</ref>
;Nhân sự hiện nay
#Trương Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy Ngoài nước
51.048

lần sửa đổi