Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Bản đồ tỉnh thành Trung Quốc”

n
n
{{Image label small|x=2.554*0.795|y=1.84*0.795|scale=300|text =<span style="font-size:130%">[[Chiết Giang|Chiết<br> Giang]]</span>}}
{{Image label small|x=2.475*0.795|y=2.08*0.795|scale=300|text =<span style="font-size:130%">[[Phúc Kiến|Phúc<br>Kiến]]</span>}}
{{Image label small|x=2.077|y=2.2*0.795|scale=300|text =[[Đài Loan (tỉnh của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa)|<span style="font-size:130%">''Đài Loan''</span>]]<br><small> ([[Đài Loan|Trung Hoa Dân Quốc]] quản lý)<small/small>}}
{{Image label small|x=2.17*0.795|y=2.30*0.795|scale=300|text =<span style="font-size:130%">[[Quảng Đông]]</span>}}
{{Image label small|x=2.23*0.795|y=2.47*0.795|scale=300|text =<span style="font-size:130%">[[Ma Cao]]</span>}}
255

lần sửa đổi