Bùi Đại Quang

Gia nhập ngày 7 tháng 8 năm 2017
n
không có tóm lược sửa đổi
n
* [[Tuần lễ thời trang tốt nghiệp]]
* NTK [[Lâm Gia Khang]]
 
==Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỚI BAN QUẢN TRỊ==
* [[Biểu quyết xoá bài/Tuần lễ thời trang tốt nghiệp]]
 
==THỐNG KÊ SỐ HÀNH ĐỘNG ĐÃ THỰC HIỆN TRÊN WIKI==
545

lần sửa đổi