Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tuần lễ thời trang tốt nghiệp”

+ Ngoài việc xác lập, chuẩn hóa chất lượng các bài viết, chắc chắn mối quan tâm không nhỏ khác của wikipedia là thu hút thêm các biên tập viên mới. Để làm được điều này có lẽ cách tiếp cận phù hợp không ngoài việc hướng dẫn, hỗ trợ, tương tác và tạo động lực cho các thành viên mới gia nhập.
 
Trang wikipedia tiếng Việt còn khá sơ sài. Chưa thu hút được nhiều thành viên mới có kiến thức, thu xếp thời gian đủ dài để làm giàu nội dung trang. Mong rằng nhóm thành viên cốt cán có sự điều chỉnh kịp thời để có thể qui tụ được lực lượng đông đảo thành viên chất lượng cao trong tương lai gần.{{ký thay|Bùi Đại Quang|10:22, ngày 31 tháng 1 năm 2018 (UTC+7)}}
 
10:22, ngày 31 tháng 1 năm 2018 (UTC)