Khác biệt giữa các bản “Rahotep”

Trang mới: “{{Infobox pharaoh|Name=Sekhemrewahkhau Rahotep|alt_name=|Image=Rahotep stele BM Budge.png|Caption=Rahotep (người giơ tay) đang tế thần Osiris (bia đ…”
(Trang mới: “{{Infobox pharaoh|Name=Sekhemrewahkhau Rahotep|alt_name=|Image=Rahotep stele BM Budge.png|Caption=Rahotep (người giơ tay) đang tế thần Osiris (bia đ…”)
(Không có sự khác biệt)
166

lần sửa đổi