Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sobekhotep III”

Trang mới: “{{Infobox pharaoh|name=Sekhemre Sewadjtawy Sobekhotep|alt_name=|image=Satis worshiped by Sobekhotep III - 83d40m - Brooklyn Museum.JPG|image_alt=|caption=Sobekhot…”
(Trang mới: “{{Infobox pharaoh|name=Sekhemre Sewadjtawy Sobekhotep|alt_name=|image=Satis worshiped by Sobekhotep III - 83d40m - Brooklyn Museum.JPG|image_alt=|caption=Sobekhot…”)
(Không có sự khác biệt)
166

lần sửa đổi