Khác biệt giữa các bản “Tập tin:Đền Bà Kiệu 1896.jpg”

{{Thông tin |Miêu tả = |Nguồn = vannghesontay.com |Ngày = 1896 |Tác giả = Firmin-André Salles |Phiên bản khác = }}
({{Thông tin |Miêu tả = |Nguồn = vannghesontay.com |Ngày = 1896 |Tác giả = Firmin-André Salles |Phiên bản khác = }})
(Không có sự khác biệt)