Khác biệt giữa các bản “Hiếu Mẫn Đế”

không có tóm lược sửa đổi
'''Hiếu Mẫn Đế''' ([[chữ Hán]]: 孝愍帝 hoặc 孝閔帝) là [[thụy hiệu]] của một số vị [[quân chủ]].
 
==Danh sách Hiếu Mẫn Đế (孝愍帝)==
* [[Hán Hiến Đế|Đông Hán Hiếu Mẫn Đế]] (còn có thụy hiệu khác là Hiếu Hiến Đế, thường gọi tắt là [[Hiến Đế]])
* [[Tấn Mẫn Đế|Tây Tấn Hiếu Mẫn Đế]] (thường gọi tắt là [[Mẫn Đế]])
* [[Bắc Chu Hiếu Mẫn Đế]]
* [[Minh Huệ Đế|Minh Hiếu Mẫn Đế]] (có các thụy hiệu khác là [[Huệ Đế]] và [[Nhượng Đế]])
==Danh sách Hiếu Mẫn Đế (孝閔帝)==
* [[Bắc Chu Hiếu Mẫn Đế]]
 
==Xem thêm==