Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Học viện Thiết kế và Thời trang London”

n
* Về danh sách các thành viên tham gia biểu quyết: Theo tôi cần có định danh trước để mẫu thành viên tham gia biểu quyết được điển hình. Nếu mẫu thành viên tham gia biểu quyết không điển hình thì kết quả biểu quyết tất yếu cũng không điển hình.
* Về động cơ xây dựng trang: Tôi viết trang này do được inspire sau khi tham gia một sự kiện của [[Học viện Thiết kế và Thời trang London]] của em một người bạn. Hy vọng có thể giải tỏa được thắc mắc của một số thành viên ở đây.
* Về các đóng góp trong mục "Ý kiến": Việc dành thời gian nghiên cứu các ý kiến này sẽ tạo đột phá cho việc tiếp cận. Qua mấy trang biểu quyết vừa rồi, tôi thấy sau khi biểu quyết, các ý kiến trong phần này thường bị bỏ lửng.
 
Trên đây là một số ý kiến của cá nhân tôi. Chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp của tất cả các thành viên. Tin tưởng là sẽ tiếp tục được tương tác với các bạn trong thời gian tới.
545

lần sửa đổi