Khác biệt giữa các bản “Cleveland (lớp tàu tuần dương)”

không có tóm lược sửa đổi
|Class after= [[Fargo (lớp tàu tuần dương)|Lớp ''Fargo'']]
|Subclasses=
|Cost=31 triệu USD (thời giá 1941)<br>(tương đương 500 triệu USD theo thời giá 2016)<ref>https://books.google.com.vn/books?id=9hh2BgAAQBAJ&pg=PA420&lpg=PA420&dq=essex+class+cost&source=bl&ots=gOcKqiOdj8&sig=kwtIOUhisdHyaquoF1aIhVLYsos&hl=vi&sa=X&ved=0ahUKEwjtze2D84bZAhWMo5QKHXBNBoIQ6AEIazAI#v=onepage&q=essex%20class%20cost&f=false</ref>
|Cost=
|Built range=
|In servive range=
727

lần sửa đổi