Khác biệt giữa các bản “Dương gia tướng”

Lịch sử Trung Quốc cho biết Dương gia tướg bắt nguồn từ danh tướng Dương Kế Nghiệp đời Bắc Tống. Từ Dương Kế Nghiệp cho đến Dương Tái Hưng đều là những người có nhiều công lao cho đất nước Trung Quốc thời Tống, chống lại sự xâm lăng của các bộ tộc phương Bắc như Liêu, Kim, Tây Hạ, đây là một gia tộc đã cống hiến cho nhà Tống và được tiếng là khả tôn, khả kính.
===Văn học===
Chuyện về Dương gia tướng trong dân gian có 2 hệ thống lớn là "Dương gia phủ thế đại trung dũng thông tục diễn nghĩa" (gọi tắt là "Dương gia phủ diễn nghĩa") và "Nam Bắc Tống chí truyện" (hay còn gọi là "Dương gia tướng truyện", "Dương gia tướng diễn nghĩa"). Trải qua nhiều đời có rất nhiều phiên bản trong hí kịch cũng như tiểu thuyết bình thư. Mỗi phiên bản cũng khác nhau rất nhiều. Truyện "Dương gia tướng hệ liệt" được đưa vào thông qua thân thế [[Hô Diên Tán]]. Hô Diên gia cùng Dương gia có liên hệ, nên cũng có một bản bình thư là "Hô gia tướng". Cả truyện từ đầu đến cuối kể về đấu tranh trung-gian trong triều đình. Các trọng thần ủng hộ Dương gia tướng có Bát Hiền vương, Khấu Chuẩn, Bao Chửng, còn bọn người áp chế, hãm hại Dương gia lần lượt là [[Phan Mỹ]], Vương Khâm Nhược, Bàng Tịch.
NhiềuTrong tác phẩm văn[[Thủy họchử|Thủy cũng đề cập đến Dương Gia tướng.Hử]], Thanh diện thú [[Dương Chí]] một trong [[Danh sách thủ lĩnh Lương Sơn Bạc|108 anh hùng Lương Sơn Bạc]] trong tác phẩm [[Thủy hử|Thủy Hử]] cũng là hậu nhân của Dương Nghiệp. Trong các tác phẩm của [[Kim Dung]] như bộ Anh hùng xạ điêu và thầnThần điêu đại hiệp có các nhân vật như [[Nhân vật trong Anh hùng xạ điêu#D.C6.B0.C6.A1ng Thi.E1.BA.BFt T.C3.A2m|Dương Thiết Tâm]] (là hậu nhân của Dương Tái Hưng), [[Dương Khang]] (con của Thiết Tâm) và [[Dương Quá]] đều là những nhân vật có võ nghệ cao cường. Tác phẩm miêu tả đầy đủ về Dương Gia tướng là bộ ''Dương Gia tướng diễn nghĩa.''
 
===Phim ảnh===