Khác biệt giữa các bản “Dương Văn Quảng”

Trang mới: “Dương Văn Quảng (杨文广) (? - 1074), tên chữ là Trọng Dung, người Tịnh Châu Thái Nguyên (nay là Sơn Tây Thái Nguyên), cháu Dương N…”
(Trang mới: “Dương Văn Quảng (杨文广) (? - 1074), tên chữ là Trọng Dung, người Tịnh Châu Thái Nguyên (nay là Sơn Tây Thái Nguyên), cháu Dương N…”)
(Không có sự khác biệt)