Khác biệt giữa các bản “Hiếu Hòa Đế”

không có tóm lược sửa đổi
{{chú thích trong bài}}'''Hiếu Hòa Đế''' (''[[chữ Hán]]'' 孝和帝) là [[thụy hiệu]] của một số vị [[quân chủ]].
==Danh sách==
* [[Hán Hòa Đế|Hán Hiếu Hòa Đế]] (thường gọi tắt là [[Hòa Đế]])
* [[Đường Trung Tông|Đường Hiếu Hòa Đế]] (còn có các thụy hiệu khác là Chiêu [[Hiếu Đế]] và [[Thánh Đế (thụy hiệu)|Thánh Đế]])
* [[Lưu Quân|Bắc Hán Hiếu Hòa Đế]]
 
* [[Hy Đế]]
* [[Hiếu Văn Đế]]
 
{{trang định hướng}}