Khác biệt giữa các bản “Merhotepre Sobekhotep”

Trang mới: “{{Infobox pharaoh|name=Merhotepre Sobekhotep|alt_name=|image=Statue of Merhotepre Sobekhotep V.jpg|image_alt=|caption=Tượng của Sobekhotep V tại Bảo t…”
(Trang mới: “{{Infobox pharaoh|name=Merhotepre Sobekhotep|alt_name=|image=Statue of Merhotepre Sobekhotep V.jpg|image_alt=|caption=Tượng của Sobekhotep V tại Bảo t…”)
(Không có sự khác biệt)
166

lần sửa đổi