Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Học viện Thiết kế và Thời trang London”

n
* Về con số thống kê các phiếu bầu: Nhìn trong mục "Giữ" thấy không có phiếu thuận nào. Tuy nhiên nếu nhìn trong trang [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tuần lễ thời trang tốt nghiệp]] ý kiến của các thành viên [[Thành viên:Future ahead|Future ahead]], [[Thành viên:Langtucodoc|Langtucodoc]] và [[Thành viên:Viethavvh|Việt Hà]] có được tính là phiếu thuận cho trong sự tồn tại của trang này? Cá nhân tôi, sau khi nhiên cứu kỹ chủ thể và tìm hiểu sâu các hướng dẫn trên wikipedia cũng thấy trang này đáng tồn tại. Khái niệm độ nổi bật vẫn còn rất mở, mời xem trong trang [[Thảo luận Wikipedia:Độ nổi bật]].
* Về ý kiến bổ khuyết cho các phiếu bầu của thành viên (tham chiếu ở mục "Xóa' phía trên): Tôi thấy chúng ta sử dụng nhiều tính từ. Thiếu dẫn chứng cho các nhận định. Không có tiêu chí rõ ràng cũng như các con số thống kê bổ trợ cho các nhận định này. Một số vấn đề thuộc về phần tối của chủ thể được viết nếu chưa xác minh được thì có thể nhờ các thành viên trên trang wikipedia english hoặc các ngôn ngữ khác hỗ trợ. Tránh đưa ra kết luận khi còn chưa xác minh đươc.
* Về wikify: Phải mất rất nhiều thời gian tôi mới hiểu cái gọi là wikify và điểu chỉnh hành văn của mình cho phù hợp. Tôi nhận ra một điều là muốn để các bài viết được wikify thì phương pháp tiếp cận phải wikify, cấu trúc bài viết phải wikify, kỹ thuật viết wikify từ đó hành văn mới wikify được. Phần ẩn sau mỗi bài viết, ý kiến trong biểu quyết, theo tôi thời gian tới cũng cần được wikify.
* Về danh sách các thành viên tham gia biểu quyết: Theo tôi cần có định danh trước để mẫu thành viên tham gia biểu quyết được điển hình. Nếu mẫu thành viên tham gia biểu quyết không điển hình thì kết quả biểu quyết tất yếu cũng không điển hình.
* Về động cơ xây dựng trang: Tôi viết trang này do được inspire sau khi tham gia một sự kiện của [[Học viện Thiết kế và Thời trang London]] của em một người bạn. Hy vọng có thể giải tỏa được thắc mắc của một số thành viên ở đây.
545

lần sửa đổi