Khác biệt giữa các bản “MIME”

 
==Giới thiệu chung==
* Văn bản trong các bộ ký tự khác ngoài [[ASCII]]
* Các tệp đính kèm phi văn bản: âm thanh, video, hình ảnh, các chương trình ứng dụng vv.
* Nội dung tin nhắn gồm nhiều phần
* Thông tin tiêu đề trong bộ ký tự không phải bảng mã ASCII
 
MIME được quy định tại 6 liên kết [[Request for Comments|RFC memoranda]]: {{H:title| (MIME) Part One: Format of Internet Message Bodies (Nov 1996) | [https://tools.ietf.org/html/rfc2045 RFC 2045]}},
{{H:title| (MIME) Part Two: Media Types (Nov 1996) | [https://tools.ietf.org/html/rfc2046 RFC 2046]}},
{{H:title| (MIME) Part Three: Message Header Extensions for Non-ASCII Text (Nov 1996) | [https://tools.ietf.org/html/rfc2047 RFC 2047]}},
{{H:title| (MIME) Media Type Specifications and Registration Procedures (Dec 2005) | [https://tools.ietf.org/html/rfc4288 RFC 4288]}},
{{H:title| (MIME) Part Four: Registration Procedures (Dec 2005) | [https://tools.ietf.org/html/rfc4289 RFC 4289]}} and
{{H:title| (MIME) Part Five: Conformance Criteria and Examples (Nov 1996) | [https://tools.ietf.org/html/rfc2049 RFC 2049]}}; with the integration with SMTP email specified in detail in
{{H:title| (MIME) Part One: Mechanisms for Specifying and Describing the Format of Internet Message Bodies (Sep 1993) | [https://tools.ietf.org/html/rfc1521 RFC 1521]}} và
{{H:title| (MIME) Part Two: Message Header Extensions for Non-ASCII Text (Sep 1993) | [https://tools.ietf.org/html/rfc1522 RFC 1522]}}.
 
Mặc dù MIME được thiết kế chủ yếu cho [[SMTP]], các kiểu nội dung được xác định bởi những tiểu chuẩn MIME cũng có tầm quan trọng trong các [[giao thức truyền thông]] ngoài thư điện tử như [[HyperText Transfer Protocol|HTTP]] cho [[World Wide Web]]. Các máy chủ chèn tiêu đề MIME vào phần đầu của bất kỳ truyền tại mạng nào. Người dùng sử dụng tiêu đề kiểu nội dung hoặc kiểu phương tiện này để chọn một ứng dụng trình xem thích hợp với kiểu dữ liệu mà tiêu đề chỉ ra. Một số trình xem được tích hợp vào các nền tảng khách hàng hoặc trình duyệt web (ví dụ hầu hết các trình duyệt đều có trình xem ảnh GIF và JPEG cũng như khả năng xử lý các tệp HTML).
 
==Mô tả đầu gói tin MIME==