Khác biệt giữa các bản “Thái Bình công chúa”

[[Đường Trung Tông]] lên ngôi lần thứ hai, Thái Bình công chúa dần tham gia vào chính sự, rất được Trung Tông coi trọng, được đặt cách không cần hành lễ đối với Thái tử [[Lý Trọng Tuấn]] và [[An Lạc công chúa]] Lý Khỏa Nhi, quyền thế muôn phần đáng sợ, không ai sánh kịp. Lúc đó, vợ con của Trung Tông là [[Vi hoàng hậu (Đường Trung Tông)|Vi hoàng hậu]] và An Lạc công chúa lộng hành trong ngoài cung, duy chỉ e ngại có Thái Bình công chúa mà thôi.
 
Năm [[707]], Thái tử [[Lý Trọng Tuấn]] làm n ênnên [[Cảnh Long chi biến]], giết [[Võ Tam Tư]] cùng [[Võ Sùng Huấn]], nhưng sau đó thất bại mà bị chết. Năm [[709]], An Lạc công chúa vu cáo Thái Bình công chúa và Tương vương [[Đường Duệ Tông|Lý Đán]] đồng mưu với Thái tử, nhưng xét ra không đúng, do đó Thái Bình và An Lạc hai vị công chúa trong triều đối địch công khai.
 
Tháng 6 năm [[710]], [[Đường Trung Tông]] băng hà, do Vi hoàng hậu và An Lạc công chúa hạ độc. Vi hoàng hậu muốn nhân đó chiếm ngôi vị, làm một [[Võ Tắc Thiên]] tiếp theo, nhưng Chiêu dung [[Thượng Quan Uyển Nhi]] đã cùng Thái Bình công chúa đưa di chiếu lập Ôn vương Lý Trọng Mậu làm Hoàng đế, tức [[Đường Thương Đế]], Vi hoàng hậu thành Hoàng thái hậu, cùng nhiếp chính, Tương vương Lý Đán cũng tham chính.