Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lương Kính vương”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “'''Lương Kính Vương''' có thể là: *Tây Hán Lương Kính Vương Lưu Định Quốc Lưu Định Quốc *Đ…”)
 
Không có tóm lược sửa đổi
'''Lương Kính Vương''' có thể là:
*Tây Hán Lương Kính Vương [[Lưu Định Quốc (Lương vương)|Lưu Định Quốc]] Lưu Định Quốc
*Đông Hán Lương Kính Vương [[Lưu Nguyên (Lương vương)|Lưu Nguyên]] Lưu Nguyên
 
{{trang định hướng}}