Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Học viện Thiết kế và Thời trang London”

n
* Về các đóng góp trong mục "Ý kiến": Việc dành thời gian nghiên cứu các ý kiến này sẽ tạo đột phá cho việc tiếp cận. Qua mấy trang biểu quyết vừa rồi, tôi thấy sau khi biểu quyết, các ý kiến trong phần này thường bị bỏ lửng. Tính mở trong [[wikipedia]] có lẽ còn nằm ở phần việc này nữa.
 
Trên đây là một số ý kiến của cá nhân tôi. Chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của tất cả các thành viên, đặc biệt là bạn <span style="color:white; text-shadow: 3px 3px 2px orange, 0 0 25px blue, 0 0 5px rgb(255, 153, 51);"><font face="Courier New"><b>[[Thành viên:Thusinhviet|Kẹo Dừa✌]]</b></font></span>. Tin tưởng là sẽ tiếp tục được tương tác với các bạn trong thời gian tới.
 
 
545

lần sửa đổi