Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Học viện Thiết kế và Thời trang London”

n
* Về các đóng góp trong mục "Ý kiến": Việc dành thời gian nghiên cứu các ý kiến này sẽ tạo đột phá cho việc tiếp cận. Qua mấy trang biểu quyết vừa rồi, tôi thấy sau khi biểu quyết, các ý kiến trong phần này thường bị bỏ lửng. Tính mở trong [[wikipedia]] có lẽ còn nằm ở phần việc này nữa.
 
Xin được trả lời trực tiếp các ý kiến đồng thuận ở mục "Xóa" phía trên:
*@DangTungDuong: Mời bạn xem đường dẫn này để xem xét lại nhận đinh về khoa thời trang của Đại học Northumbria giúp [https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings?s=Art%20%26%20Design].
*@Thái Nhi: Tham khảo bài [[Wikipedia:Những lập luận cần tránh khi tham gia trang Biểu quyết xóa bài]], thì ý kiến của bạn được xếp vào mục "ăn theo"
545

lần sửa đổi