Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Học viện Thiết kế và Thời trang London”

n
*@DangTungDuong: Mời bạn xem đường dẫn này để xem xét lại nhận đinh về khoa thời trang của Đại học Northumbria giúp [https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings?s=Art%20%26%20Design].
*@Thái Nhi: Tham khảo bài [[Wikipedia:Những lập luận cần tránh khi tham gia trang Biểu quyết xóa bài]], thì ý kiến của bạn được xếp vào mục "ăn theo"
*@Keo Dừa: Hình như wikipedia tiếng Việt trang [[Thảo luận Wikipedia:Độ nổi bật]] mới chỉ đề cập đến công tác đánh giá độ nổi bật của các trường Trung học phổ thông và Đại học. Tiêu chí nào để xác định độ nổi bật của các trường trung cấp và cao đẳng; đặc biệt là trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài? Quan hệ giữa [[Học viện Thiết kế và Thời trang London]] và Đại học NorthumbỉaNorthumbria (trước đây là LCFS tại London) có thể kiểm chứng ở Danh mục các dự án cấp phép của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
*@DanGong: Nhờ bạn đưa các dẫn chứng để củng cố ý kiến của mình.
*@Tuanminh01: Nhờ bạn đưa các dẫn chứng. Xin bạn gợi ý giúp tiêu chí nào và chỉ số nào thì một trường tương tự sẽ được gọi là thực chất?
545

lần sửa đổi