Khác biệt giữa các bản “Chủ nghĩa chống tư bản”

không có tóm lược sửa đổi
'''Chủ nghĩa chống tư bản''' là tập hợp các quan điểm chính trị đối lập với [[chủ nghĩa tư bản]] nó bao gồm một loạt các phong trào, ý tưởng và thái độ phản đối chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa chống tư bản theo nghĩa hẹp là muốn thay thế hoàn toàn chủ nghĩa tư bản bằng một hệ thống khác. Tuy nhiên từ này có nghĩa rất rộng nó tập hợp rất nhiều quan điểm và [[ý thức hệ]] khác nhau. Cũng có các ý thức hệ trong đó chỉ muốn thay thế hoặc bãi bỏ một số khía cạnh của chủ nghĩa tư bản chứ không phải toàn bộ hệ thống tư bản.
 
Các chủ nghĩa có thể nằm trong chủ nghĩa chống tư bản là [[chủ nghĩa xã hội]], [[chủ nghĩa Marx]], [[chủ nghĩa cộng sản]], [[chủ nghĩa [[chủ nghĩa xã hội dân chủ]]...
 
== Liên kết ngoài ==