Khác biệt giữa các bản “Virus học”

(Trang mới: “'''Virus học''' là một ngành khoa học nghiên cứu virus - thực thể kí sinh kích cỡ hạ hiển vi với vật chất di truyền được b…”)
 
* Virus phiên mã ngược.
 
Báo cáo mới nhất của Uỷ ban Quốc tế về Phân loại Virus (2011) có virus đựocđược chia thành 79 bộ, 87124 họ, 19 phân họ, 349736 chi và khoảng 2.8274404 loài, 4772 loai.<ref name="isbn0123846846">{{chú thích sách |tác giả=King AMQ, Lefkowitz E, Adams MJ, Carstens EB|tiêu đề=Virus Taxonomy: Ninth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses|nhà xuất bản=Elsevier|năm=2011|trang=6 |isbn=0-12-384684-6}}</ref><ref>{{chú thích web| url =http://www.ictvonline.org/virusTaxonomy.asp?version=2011 | tiêu đề =Virus Taxonomy: 2011 Release (current) | ngày truy cập = ngày 4 tháng 2 năm 2018 | năm =2011 | work =ICTV Master Species List (MSL) | nhà xuất bản =Ủy ban Quốc tế về Phân loại Virus}}</ref>
 
Các nhà nghiên cứu virus học cũng nghiên cứu các vi hạt nhỏ hơn và đơn giản hơn các loại virus như: satellites ,[[Viroid và Prion|viroid]] và [[thể đạm độc]]