Khác biệt giữa các bản “Virus học”

n
* Virus phiên mã ngược.
 
Báo cáo mới nhất của Uỷ ban Quốc tế về Phân loại Virus (20112018) có virus được chia thành 9 bộ, 124 họ, 736 chi và khoảng 4404 loài, 4772 loailoại.<ref name="isbn0123846846">{{chú thích sách |tác giả=King AMQ, Lefkowitz E, Adams MJ, Carstens EB|tiêu đề=Virus Taxonomy: Ninth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses|nhà xuất bản=Elsevier|năm=2011|trang=6 |isbn=0-12-384684-6}}</ref><ref>{{chú thích web| url =https://talk.ictvonline.org/taxonomy/vmr/m/vmr-file-repository/7096 | tiêu đề =Virus Metadata Repository: version January 29, 2018
| ngày truy cập = ngày 4 tháng 2 năm 2018 | năm =2018| work =ICTV Master Species List (MSL) | nhà xuất bản =Ủy ban Quốc tế về Phân loại Virus}}</ref>