Khác biệt giữa các bản “Virus học”

| ngày truy cập = ngày 4 tháng 2 năm 2018 | năm =2018| work =ICTV Master Species List (MSL) | nhà xuất bản =Ủy ban Quốc tế về Phân loại Virus}}</ref>
 
Các nhà nghiên cứu virus học cũng nghiên cứu các vi hạt nhỏ hơn và đơn giản hơn các loại virus như: satellites ,[[Viroid và Prion|viroid]] và [[thể đạm độc]].
 
[[Đơn vị phân loại]] trong virus học không nhất thiết phải là [[đơn ngành]], vì mối quan hệ tiến hóa của các nhóm virus khác nhau vẫn chưa rõ ràng. Có ba giả thuyết về nguồn gốc của chúng:
#Virus xuất phát từ vật chất không sống, tách biệt song song với các tế bào, có lẽ dưới dạng các [[ribozyme]] [[RNA]] tự sao chép giống như viroids.
#Virus phát sinh do sự giảm hệ gen từ trước đó và đã trở thành ký sinh trùng cho các tế bào chủ và sau đó bị mất hầu hết các chức năng của chúng; các ví dụ về các sinh vật ký sinh nhỏ bé như [[mycoplasma]] và [[nanoarchaea]].
 
==Tham khảo==