Khác biệt giữa các bản “Virus học”

#Virus xuất phát từ vật chất không sống, tách biệt song song với các tế bào, có lẽ dưới dạng các [[ribozyme]] [[RNA]] tự sao chép giống như viroids.
#Virus phát sinh do sự giảm hệ gen từ trước đó và đã trở thành ký sinh trùng cho các tế bào chủ và sau đó bị mất hầu hết các chức năng của chúng; các ví dụ về các sinh vật ký sinh nhỏ bé như [[mycoplasma]] và [[nanoarchaea]].
#Virus phát sinh từ các yếu tố di truyền di động của tế bào (như transposons, retrotransposons hoặc plasmid) trong capsid protein, có được khả năng "thoát ra khỏi tế bào chủ và lây nhiễm sang các tế bào khác.
 
Sự tiến hóa của virut, thường xảy ra khi hòa hợp với sự tiến hóa của vật chủ, được nghiên cứu trong lĩnh vực tiến hóa của virus.
 
Trong khi virus tái tạo và tiến triển, chúng không tham gia vào sự trao đổi chất, không di chuyển, và phụ thuộc vào một tế bào chủ để sinh sản. Câu hỏi thường được tranh luận về việc chúng có còn sống hay không là một vấn đề định nghĩa không ảnh hưởng đến thực tế sinh học của virus.
 
==Tham khảo==