Khác biệt giữa các bản “Danh sách Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII theo tỉnh thành”

n
clean up, replaced: hóa 13 → hóa XIII (3) using AWB
n (clean up, replaced: hóa 13 → hóa XIII (3) using AWB)
==Tỉnh [[Quảng Ninh]]==
#[[Trần Xuân Hòa (sinh 1954)|Trần Xuân Hòa]] <ref>[http://baucukhoa13.quochoi.vn/ketquabaucu/Pages/danh-sach-nguoi-trung-cu.aspx?ItemID=1020 Kết quả bầu cử - Danh sách những người trúng cử: Trần Xuân Hòa]</ref><ref>[http://dbqh.na.gov.vn/daibieu/48/2239/1/Tran-Xuan-Hoa.aspx Thông tin đại biểu Quốc hội các khóa - Quốc hội khóa XIII: Trần Xuân Hòa]</ref>
#[[Đỗ Thị Hoàng]]<ref>[http://baucukhoa13.quochoi.vn/default.asp?page=result&ms=detail&mahoso=2245 Bầu cử Quốc hội khóa 13XIII: Đỗ Thị Hoàng]</ref>
#[[Ngô Thị Minh]]<ref>[http://baucukhoa13.quochoi.vn/default.asp?page=result&ms=detail&mahoso=2114 Bầu cử Quốc hội khóa 13XIII: Ngô Thị Minh]</ref>
#[[Phạm Bình Minh]]
#[[Trần Văn Minh (sinh năm 1961)|Trần Văn Minh]]
* [http://baucukhoa13.quochoi.vn/ Trang web chính thức Hội đồng bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIII và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016]
*[http://dbqh.na.gov.vn/ Đại biểu Quốc hội các khóa]
** [http://dbqh.na.gov.vn/XIII/Daibieu.aspx Đại biểu Quốc hội khóa 13XIII]
*Báo Nhân dân, ngày 4/6/2011, [http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/tin-chung/k-t-qu-b-u-c-i-bi-u-qu-c-h-i-khoa-xiii-va-danh-sach-nh-ng-ng-i-trung-c-trong-cu-c-b-u-c-ngay-22-thang-5-n-m-2011-trong-c-n-c-1.298911#2hMuTEqbAysT Danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII], ''truy cập ngày 4/6/2011.''
*Báo Điện tử của Chính phủ CHXHCN Việt Nam ngày 26/4/2011, [http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Cong-bo-danh-sach-nguoi-ung-cu-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XIII/20114/78025.vgp Công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII], ''truy cập ngày 5/6/2011.''