Trịnh Bạch Đằng-Derek Ostertag-bot

Tham gia ngày 30 tháng 12 năm 2010
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Cờ robot = Chưa
}}
==Tình trạng==
*Đang test.
 
==Tác vụ==
*Tự động bổ sung tháng và năm cho một số yêu cầu dẫn nguồn.
 
==Nghiên cứu==
*Auto detect 3RR và auto revert (còn phải suy nghĩ lại kỹ vụ này).
*Tự động hoan nghênh thành viên mới.